Meillä kelpaavat
maksuvälineet
 
    

  Kaikki pankkikortit

 
 
   
 
 
 
Huom! Tarkasta TYKY
-maksuvälineidesi kelpoisuus
haluamaasi hoitoon

Yhteistyökumppanit

 

Hotelliravintola ALMA

 

  

Topi-Feelgood

 

Ulla-Keto-aro

 

 
Seinäjoen seudun
diabetesyhdistys r.y.
 
 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisyhdistys
Vitalize r.y.
 

 

Ala-Mattinen Johanna (svenska)

 

Johanna Ala-Mattinen                                      (på finska)
BICOM bioresonasskötare

https://www.synbios.space

 

På Sinfonia från 3.8.2016
 
BICOM bioresonansterapi arbetar i det bioelektriska fältet. Det används både för människor och för djur. BICOM producerar inga egna frekvenser. De ämnen som patienten visat reaktion mot vid testningen används i behandlingen. Frekvenserna förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk platta utmed ryggen. Oftast förmedlas också frekvenserna från patienten till BICOM som anpassar behandlingen efter patientens reaktioner.
 
 
 
BICOM-behandling kan hjälpa vid:
  • Allergier/intoleranser
  • Hudbesvär
  • Luftvägsbesvär
  • Mage/tarmbesvär
  • Mögelbelstningar
Själva behandlingen tar 30-40 min. och första besöket tar ca 2-2,5 h då man gör startintervjun, där det framkommer vad personen har för problem och vad denna I första hand söker hjälp för och testningar. Uppföljningsbesök tar 1-1,5 h.
 
Min egen historia:

Jag har alltid varit intresserad av alternativa vårdformer och testat många. Jag har lidit av atopiska utslag och allergier sedan jag var liten. Nu när jag hittade en vård som hjälpte mig blev jag så imponerad att jag köpte en egen maskin och vill nu hjälpa andra med liknande besvär. För att komma igång har jag gått de BICOM-kurser som krävs och jag har läst basmedicin. Jag deltar hela tiden i vidareskolningar.

Tidsbeställning:

Tidsbeställning kan göras per telefon vardagar mellan kl 9.00 - 19.00  från (GSM) 064 141 204. 
Du kan även beställa tid direkt via internet dygnet runt, genom att klicka på prislistan på den behandling du vill beställa tid till. På nätet syns bara lediga tider från 24 h och framåt och till högst 15 dygn framöver.
För tidsbeställning längre fram kan man ta kontakt direkt till vår mottagning (GSM) 064 141 204
 

Johanna Ala-Mattinen, tel 050 439 9574 (då jag behandlar svarar jag inte i telefon, men återkommer då jag har möjlighet)

e-mail: info@synbios.space

BICOM bioresonansbehandlingar

Enligt detta mät- och behandlingssystem, strålar varje ämne ut energi/frekvens (kroppens celler, mat, virus, bakterier osv.). Med BICOM går det att mäta reaktioner på dessa ämnen och med hjälp av elektroder påverka stressfaktorer så att kroppen kan återfå sin vitalitet. Vid BICOM bioresonansterapi läser man in frekvensmönster från ämnen och från patienten (saliv t ex), dessa frekvensmönster filtreras, inverteras, förstärks eller försvagas och exponeras till patienten.

BICOM är namnet på den utrustning som används för bioresonansterapi, och tillverkas av företaget Regumed GmbH i Tyskland. Bicom utvecklas kontinuerligt av företaget Regumed i samarbete med en referensgrupp bestående av mycket skickliga och erfarna läkare, terapeuter och veterinärer. Bicom-Norden ingår i företaget Life Cooperation Sweden AB som är generalagent för Bicom i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

BICOMstatistik internationellt


  • Mer än 35 års erfarenhet
  • Totalt finns det cirka 14.000
  • Bicomutrustningar i användning i cirka 80 länder Bicom används på cirka 600 statliga sjukhus
  • Uppskattningsvis 56% av användarna utanför Tyskland är läkare
  • I Tyskland är 61% av användarna läkare

I slutet på december 2015 bekräftade Läkemedelsverket att Bicom har rätt certifikat för medicinsk teknisk produktklass 2A.

Denna klassificering är viktig då det visar att Bicom är en säker utrustning sett från teknisk synpunkt. Dvs de tester som gjorts visar tekniskt att den gör det som den säger att den gör, samtidigt som BICOM är säker för patienten ur elektrisk/teknisk synpunkt.

Prislista:
 
Bioresonansbehandling första besöket  150min      90,00€
Bioresonansbehandling uppföljningsbesk    90min      90,00€
 
               Under 12-år -10,00€
 
(priserna innehåller kontorsavgift)   

 

 

Sivuston toteutus: Vaiste Productions             Kirjaudu sisään >>