Luontaisterveys / Siekkinen 2 / 2016

Sauli Siekkinen:

Solumuistissa on kipeitä kokemuksia erityisesti sisäelimissä

Tunnemuistoista voi vapautua

Solumuisti on osa psykosomatiikkaa. Solumuisti merkitsee kehoon varastoituneita tunnemuistoja, joihin on haasteellista päästä käsiksi tietoisin keinoin. Tunnemuistot ilmenevät elämässämme erilaisina reagointimalleina ja sairauksina.
Useinmiten tunnemuistot ovat peräisin varhaislapsuuden ikävistä kokemuksista.
"Keräämme erilaisia traumaattisia tunnemuistoja varhaislapsuudesta asti.Ne varastoituvat kehoon ja erityisesti sisäelimiin. Viimeistään aikuisiällä ne nousevat pintaan ja ilmenevät fyysisinä sairauksina. Tyypillisiä esimerkkejä ovat astma tai paniikkihäiriö", yleislääketieteen erikoislääkäri Sauli Siekkinen selvittää.
Käsiksi jopa elimenluovuttajan muistoihin
 
Solumuisti on osa kehomuistia, joka kattaa aivojen muistiosien ulkopuolisen tiedon, eli tiedon, joka sijaitsee muualla soluissa.
Solumuistista on myös teoria, jonka mukaan elinsiirron kautta elin saattaisi jopa muutta ihmisen persoonallisuutta samankaltaiseksi kuin luovuttajan.
Teorian tueksi on olemassa muutamia tapauksia. Eräs on korkeanpaikan kammosta kärsinyt nainen, joka ryhtyi elinsiirron jälkeen vuorikiipeilijäksi, jota luovuttajakin oli harrastanut. Toinen esimerkki on tyttö, joka alkoi nähdä painajaisia ja ”näkyjä” kuolleen luovuttajansa murhaajasta.
Elokuva ”The eye” kertoo sokeasta viulistista, joka saa näkönsä takaisinsaatuaan toisen henkilön silmät. Hän alkaa nähdä paranormaaleja asioita ja enstisen silmien omistajan näkemiä asioita.
 
Tunnemuistoja aikuisenakin
 
Tunnemuistot syntyvät joka tapauksessa kokemusten perusteella. "Vaikka yleensä ottaen tunnemuistot syntyvät varhaislapsuuden kokemuksista, ennen ajattelun ja puhekyvyn muodostumisen ajalta, myös aikuisiällä niiden syntyminen on mahdollista. Aikuisille saattaa jäädä joistakin kokemuksista jopa muistikatkoksia, joka on merkki siitä, että psyyke on liian hauras käsittelemään niitä. Sen vuoksi asiat torjutaan". Voiko tunnemuistoihin päästä käsiksi?
"Kyllä voi, mutta terapiamuotojen pitää olla psykofyysisiä terapioita, joihin sisältyy myös kehollinen lähestymistapa. Tällaisia ovat Rose-terapia, taideterapia, tanssi- tai liikuntaterapia, Feldenkraist, rebirthing ja muut hengitysterapiat, mutta osaltaan myös vyöhyketerapia, osteopatia, homeopatia ja kiinalaisen lääketieteen keinot. Ne ovat terapiamuotoja, joissa mennään kehoa syvemmälle tunteisiin", Siekkinen vastaa.
Koululääketieteen lähestymistapa on usein puhtaasti biokemiallinen eikä näin ollen kokonaisvaltainen. Homeopatia menee Siekkisen mukaan myös mielen tasolle, tunnemuistoihin ja jopa karmalliselle tasolle.
 
Homeopatiaa ja kiinalaista lääketiedettä
 
Sauli Siekkinen itse harjoittaa lääkärintyössään kokonaisvaltaista lähestymistapaa omien asiakkaidensa parissa. Hänen erityisalaansa ovat homeopatia ja kiinalainen lääketiede.
Keskeinen osa asiakkaan hoitoa on haastattelu. "Keskustellessani asiakkaan kanssa hänen kehonsa asento saattaa muuttua, kun lähestytään kipeää muistikuvaa. Keho menee silloin stressitilaan ja siitä huomaa, että ollaan lähellä alitajuisia solumuistikuvia", Siekkinen sanoo.
Homeopaattiset valmisteet ovat tärkeä osa solumuistienkin hoitoa. Lisäksi Siekkinen soveltaa kiinalaista lääketiedettä ja antroposofista euirytmiaa.
Eurytmia on Rudolf Steinerin kehittämä kehon liikehoito, jossa tehdään erilaisia äänteitä. Kinetiikka menee syvälle ja sillä voidaan vaikuttaa solumuistin vapautumiseen.
 
Vihaa itseä vastaan
 
Siekkisen asiakkaista monet kärsivät migreenistä ja tulehduksellisista suolistosairauksista.
Tulehduksissa sairauksissa on usein kyse vihasta, jota henkilö ei pysty kanavoimaan ulos. Usein viha kääntyy häntä itseään vastaan alkaen tuhota myös elimistöä.
Migreeni on tyypillinen ylisuorittajien vaiva. He kokevat, etteivät he ole koskaan ihmisinä riittäviä ja vaativat itseltään paljon.
Viha on voimaksa tunne, joka vaatii vapauttamista.
Tunnetta voi kanavoida johonkin fyysiseen toimintaan. Hyviä terapiamuotoja ovat taideterapia, musiikki ja kuvataide sekä liikunnalliset toiminnot. Tanssi ja luova ilmaisu ovat mielestäni vapautavimpia tapoja kanavoida vihaa rakentavasti.
Lopulta parantavan voiman tuo kuitenkin anteeksianto.
Anteeksiannolla on suuri voima. Vapautumisen kannalta siis keskeistä antaa anteeksi sekä itselleen, että muille.
 
Masennusta ja riippuvuuksia
 
Masennus on nykypäivänä melko yleinen vaiva. Siekkisen mukaan masennuksen takana on kadotettu elämän tarkoitus ja sen mekaniikkaa liittyy hedonismiin.
"Kyse on useinmiten elämäntarkoituksen puuttumisesta, jolloin henkilö ei ole löytänyt yhteyttä sismpäänsä. Masentunut henkilö on kenties hylännyt henkisen puolen elämästään ja uppoutuu liiaksi fyysiseen".
"Masennukseen liittyy sisäinen tyytymättömyyden tunne. Masennus on eksistentiaalinen kriisi; siihen yleensä ainoa ratkaisu on löytää elämään henkinen perusta ja sisältö".
Riippvuudet puolestaan syntyvät Siekkisen käsityksen mukaan siitä, että elämäntehtävä on jäänyt löytymättä.
"Elämäntehtävän hahmotaminen liittyy usein työuraan. Ihmiselle ei ole kiteytynyt hänen oma tehtäväkenttänsä maailmassa. Nain hän pakenee tyhjyydentunnetta päihteisiin ja muihin riippuvuutta iaheuttaviin aineisiin ja asioihin".
 
Puhdas ruoka ja yrttejä
 
Ruoalla on tärkeä rooli myös solumuistin puhdistamisessa ja kaikessa hyvinvoinnissa.
”Mitä puhtaampaa ruokaa syö, sitä vähemmän kuona-aineita kertyy elimistöön. Kun aineenvaihdunta toimii, sisäelimet pystyvät paremmin terveinä. Yrteillä on merkitystä kokonaisvaltaisen hvyinvoinnin editäjinä”.
”Yrttihoidot vaativat asiantuntijan, esimerkiksi fytoterapeutin, kartoitusta. Kiinalaisessa lääketieteessä on tutkittu yrttejä vuosituhansia ja Kiinassa niiden käyttö on harkitumpaa ja systemaattisempaa kuin suomessa. Suomessa yrttien hyödyntäminen on melko ylimalkaista kiinalaiseen verrattuna.
Meillä on paljon yrttejä , joita suositellaan yksittäisiin vaivoihin, vaikkapa vatsavaivoihin tai naisten vaivoihin, vaikkapa että ”parantaa chin kiertoa alimmassa lämmittimessä” tai ”lisää munuaisiin yin energiaa”. Käytössä on paljon yhdistelmävalmisteita, jotka auttavat yksittäisiä yrttejä pureutumaan elimistöön. Meillä on sen sijaan tarjolla enemmän yksittäisiä aineita, Siekkinen kertoo.
 
Tunteet sisäelinten vaivojen taustalla
 
Kiinalaisessa lääketieteessä katsotaan sisäelinten häiriöiden aiheuttavatns. Chin eli elämänvoiman tukkeutumista. Tästä aiheutuu myös tunneperäistä sairastumista, unettomuutta, ahdistusta ja psykosomaattisia oireita.
Kiinassa tunnistetaan yhteys sisäelinten ja tunnetilojen välillä.Vihan tunne liittyy maksaan, huoli pernaan, pelko munuaisiin, suru keuhkoihin ja ilo sydämeen. Tunnetiloihin liittyvä solumuisti sijaitsee tietyissä sisäelimissä.
”Jos jokin elin on fyysisesti häiriintynyt, silloin tunnepuolikin häiriintyy. Jos ihminen vaikkapa huolehtii liikaa, perna alkaa oireilla. Ensimäinen oire voi olla sokerin himo, jolla henkilö yrittää paikata pernan heikentynyttä toimintaa”, Sauli Siekkinen sanoo.
 
Hengitys puhdistaa tunnemuistia
 
Steinerin mukaan solumuisti vaikuttaa aktiivisesti keuhkojen alueella. Steiner yhdistää keuhkot kykyyn muistaa vähäpätöisimmätkin yksityiskohdat. Hengitys poistaa kuona-aineita ja puhdistaa tunnemuistia.
”Yleensä ottaen meidän tulisi käyttää kaikkia keuhkojen osia hengittäessämme. Ikävä kyllä hengitämme aivan liian pinnallisesti. Pallea on alue, jossa tunnemuistot vaikuttavat voimakkaasti. Monilla onkin hengenahdistusta, paniikkihäiriöitä ja astmakohtauksia. Alexander-tekniikasta ja hengitysharjoituksista voi olla hyötyä tunnemuistojen purkamisessa. Toki tietyt fyysisetkin asiat antavat keihkoille tilaa hengittää. Siksi ryhdilläkin on merkitystä.
 
Luontaishoitoja ja lääketiedettä
 
Siekkinen tunnistaa nykypäivän lääketieteen hyvät ja huonot puolet.
”Meillä vallitsee edelleen reviiriajattelu ja monien lääkärien mielestä parantaminen kuuluu yksin heille. Toki on poikkeuksiakin.
Lääketiede on laaja aihe ja ihmisen on mahdotonta hallita kaikkia parantamiskeinoja, joten kaikilla on paikkansa. Ehkäpä ero lääketieteen edustajien ja luontaishoitajien välillä on se, että he ovat suuntautuneet eri tavoin. Luontaisterapeutit eivät aina ole kiinnostuneet tutkimuksista ja pitävät usein pieniä vastaanottoja. Lääkärien koulutus keskittyy taas lähinnä lääkehoitoon ja tutkimukseen. Siksi näiden ammattiryhmien edustajien on vaikea keskustella toistensa kanssa.
Toisaalta esimerkiksi Kiinassa kiinalainen lääketiede on yliopistoaine ja siitä tehdään samanlaisia tutkimuksia kuin meillä lääketieteen alalla.
 
Teosofinen lähestymistapa
 
Sauli Siekkinen toimii Lääkäriasema Sofianovassa ja hän itse pyrkii kohtaamaan ihmisiä syvemmällä tasolla kuin lääkärit yleensä.
”Lääketieteelliseen tiedekuntaan hakeutumiseni lähti alunperin halustani auttaa ihmisiä. Olin perehtynyt aiemmin teosofiaan, joten lähtökohtani ei ollut tuolloinkaan vain pelkästään fyysinen lähestymistapa ihmiseen ja ihmisen sairauksiin. Mielestäåni olemme paljon enemmän vain biokemiaa.
Siekkisen elämänkatsomuksellinen viitekehys on teosofinen ja kuuluu Ruusun-Ristiin. Ruusun-Risti ry. On Pekka Ervastin perustama, teosofiseen liikkeeseen lukeutuva yhdistys. ”Teosofiasta ammennan muun muassa ajatteluni ihmisen eri kehoista eetterikehosta astraalikehoon.
 
teksti: Merja Kiviluoma
 
>>Paluu                     

 

 

Sivuston toteutus: Vaiste Productions             Kirjaudu sisään >>